background image
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Nr 3 (68)
ROK 2008
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
700-lecie
Frydmana
str. 7-8
Rocznica przyłączenia
Spiskiej Jaworzyny
(s.20-22)
Gminne Dożynki, Pożegnanie lata
i Jubileusz małżonków w Gminie Łapsze Niżne
czyli „trzy w jednym”
(s. 10-11)
Po prawej Starostowie Dożynek Małgorzata Święty
i Jan Nowak (sołtys wsi). Fot. Fr. Payerhin
Symboliczny krzyż Ignacego Plucińskiego zamordowanego
w Katyniu na cmentarzu w Jurgowie (str. 15-16)
Droga Spiszaków do Polski
Zdjęcia i wspomnienia z 1938 r. wewnątrz numeru