background image
47
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
Osturnia – Zapomniana Wieś Spiska
Autorka tekstu w kroju
osturniańskim z ś.p. Marią Krolak,
fot. Agata Gajewska
Wnętrze kościoła w łapszach niżnych po remoncie
Widok Osturni