background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
2
Zdrowio prze Rodziny
godnyj świynceliny
swojskom kiełbasecke
krzonu odróbecke
i piyknie przybranyf
jojek maluwanyf
do tego w niedziele
gorzołki niewiele
za to duzy kołoc
w tóm
Wielkom Niedziele
F
ot
. A. Klo
c
ek