background image
Rok
Niepodległości
Nr 1 (66)
ROK 2008
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Numer Gazety współfinansowany ze środków
Programu Leader+
Szerzej o Programie Leader+ piszemy wewnątrz numeru
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Polska w nocy z 19/20 grudnia 2007 r.
przystąpiła do obszaru Schengen, który został
ustalony w 1995 r.
(ciąg dalszy na str. 3)
WEJŚCIE POLSKI
DO OBSZARU SCHENGEN
Wójt polskiej gminy Łapsze Niżne Paweł
Dziuban i primator słowackiej Spiskiej Starej
Wsi inż. Jozef Harabin zapalają symboliczną
watrę na polsko-słowackiej granicy w Niedzicy
Śpiskie Zwyki 2008, więcej na str. 21
Promocja zbioru pieśni ludowych Zamagurza Spiskiego
na niedzickiem zamku, więcej na str. 24
O wykorzystaniu funduszy unijnych na rozwój gospodarczy swo-
jego regionu przez lokalne grupy działania w Portugalii i Niem-
czech czytaj na stronie 26-27
Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2008
Rokiem Niepodległości. Treść uchwały pu-
blikujemy na stronie 6.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
F
ot
. J. Budz
F
ot
. F
. P
ay
erhin
F
ot
. J. K
o
w
alc
z
yk