background image
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
44
Spiszanki podczas „Polagry 2005” w Poznaniu przy
stoisku ze spiskim jadłem
Młodzież spiska i podhalańska na zamku niedzickim
podczas zajęć z Leadera +, 5.03.2006 r.
Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i okolicy
podczas warsztatów w Czarnej Górze, luty 2006 r.
Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i okolicy
w Bukowinie Tatrzańskiej, 6.10.2006 r.
Z wizytą u wójta gminy Nowy Targ – Jana Smarducha
20.04.2006 r.
Szkolenie agroturystyczne - Łapsze Niżne
22.03.2007 r.
Lokalna Grupa Działania na Spiszu i okolicy