background image
47
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Dolina Łapszanki
Tatry Bielskie
Rzeka Białka na wysokości Czarnej Góry
Jurgów - Widok na Murań z Podokólnego
Spiska zima
Między Tatrami a Pieninami rozciąga się spiska kraina
o jakże zróżnicowanym klimacie i krajobrazie. Ubiegło-
roczna ciężka zima zmusiła orła tatrzańskiego do migra-
cji w spiskie Pieniny, aby się pożywić i nabrać sił. Niniej-
szym prezentujemy fotografie orła przedniego, wykonane
przez Stanisława Tkaczyka w okolicach Łapsz Niżnych,
a także uroki zimy spiskiej w innych rejonach.