background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
2
Rocznica beatyfikacji patrona łapszańskiej szkoły
- bł. ks. Józefa Stanka
,
17-18.06.2006 r.
Po raz kolejny uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni parafianie Łapsz Niżnych oraz zaproszeni goście z Warsza-
wy z księdzem Henrykiem Kietlińskim na czele obchodzili rocznicę beatyfikacji patrona miejscowej szkoły podsta-
wowej. W sobotę 17. w uroczystej procesji przeniesiono relikwie z kościoła do domu rodziny ks. Józefa, zaś w nie-
dzielę w towarzystwie orkiestry, feretronów, strażaków, pocztów sztandarowych po uroczystej mszy relikwie wróci-
ły na swoje miejsce w kościele.
jk