background image
Nr 3 (60)
ROK 2006
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 z³
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
W niedzielę 11.06.2006 roku w Niedzicy na zamku
odbył się VIII Walny Zjazd Związku Polskiego Spisza.
Obrady otworzył prezes Zarządu Głównego ZPS Jan Budz
a przewodniczącym obrad został Julian Kowalczyk. Do
prezydium wybrano Emilię Nowak jako sekretarza Zjaz-
du oraz Wendelina Habera i Edwarda Tybora.
Zjazd na niedzickim zamku
Zachęcony zaszczytnym, imiennym zaproszeniem
przez wójta gminy Łapsze Niżne Antoniego Kapołkę „na
uroczyste” otwarcie przejścia granicznego na szlaku tury-
stycznym Łapszanka (PL) – Osturňa (S), które zorganizo-
wano w dniu 30 maja 2006 r w Łapszance koło kaplicz-
ki o godz.13ºº, uzbrojony w aparat fotograficzny, w towa-
rzystwie małżonki, udałem się na wskazane na zaprosze-
niu miejsce.
Kardynał Dziwisz w Krempachach
Nadanie gimnazjum im. Jana Pawła II
PRAWIE SEKRETNE
OTWARCIE
Czarna Góra: nowe feretrony i ornat
Szczegóły na str. 3
Ciąg dalszy na str. 7
Ciąg dalszy na str. 42
Uroczystość odpustowa w kościele pw. Trójcy Świętej
w Czarnej Górze, ciąg dalszy na str. 6