background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
2
Jak co roku laureaci konkursu regionalnego im. bł. ks.
Józefa Stanka organizowanego przez Szkołę Podstawową
w Łapszach Niżnych, która nosi Jego imię oraz uczniowie
VI klasy tejże szkoły i dorośli mieszkańcy Łapsz Niżnych
wzięli udział w 5 dniowej wycieczce do Warszawy ślada-
mi błogosławionego. Wśród atrakcji turystycznych bądź
miejsc związanych z Wielkimi Polakami były: Wadowice
( dom rodzinny Karola Wojtyły – zmarłego Papieża Jana
Pawła II, Kolegium Marianum na Kopcu – gimnazjum ks.
J. Stanka), Niepokalanów ( miejsce związane ze świętym
- O. Maksymilianem Kolbe) oraz Warszawa – miasto
historia.
W Muzeum Powstania Warszawskiego
Ku czci błogosławionego
Oprócz miejsc związanych z Patronem naszej szkoły
(pomnik ks. J. Stanka i innych powstańców na Powiślu,
kaplica im bł. ks. J. Stanka w Muzeum Powstania War-
szawskiego, kościół o. Pallotynów p.w. Chrystusa Króla
z relikwiami błogosławionego) stolica Polski zachwyciła
zwiedzających ogromem pamiątek takich jak: stare mia-
sto, Łazienki, Wilanów itp.
Podobnie jak w zeszłym roku głównym punktem
programu był udział szkolnej młodzieży i dorosłych
w uroczystościach poświęconych rocznicy wybuchu Po-
wstania warszawskiego, rocznicy upamiętniającej walki
oddziałów AK „ Kryska” i innch na Powiślu.
Wycieczka nasza mogła się odbyć dzięki gościn-
ności o. Pallotynów z Ołtarzewa i Warszawy na czele
z niestrudzonym ks. Henrykiem Kietlińskim, postulato-
rem beatyfikacji a obecnie kanonizacji ks. Józefa Stanka
z Łapsz Niżnych na Spiszu.
Z kolei 25 września łapszańscy uczniowie uczcili
pamięć patrona szkoły współorganizując i uczestnicząc
w regionalnej mszy św.
tekst i foto Julian Kowalczyk
Uroczystości na warszawskim Powiślu