background image
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
2
Wesele po spisku w Jurgowie
Od dawna nie było w Jurgowie takiego wydarzenia. Nie tylko drużbowie, starostowie i muzykanci byli ubrani w tradycyj-
ne ubrania ale i nowożeńcy prezentowali się przepięknie w specjalnie uszytych na te okazje jurgowskich strojach. 23 czerwca
2007 roku Anna Sołtys z Jurgowa oraz Robert Twardowski z Krajewa koło Legnicy zawarli sakrament małżeństwa w jurgowskim
kościółku pod wezwaniem św. Sebastiana. Tym bardziej należy docenić fakt uszanowania lokalnej tradycji, ze pan młody pocho-
dzi z dalekich stron... Powiadają : „Anka pokochała stroje a Robert Anke”. Być może i na Spiszu częściej będziemy świadkami
tradycyjnych wesel”.
Tekst i foto Barbara Dąbrowska
Jan Paweł II w naszej pamięci
Rocznica nadania imienia im. Jana Pawła II Gimnazjum w Krempachach, fot. JB
Dzień Papieski w Rzepiskach, str. 4, fot. JB