background image
Polonia węgierska
pod Tatrami
Nr 4 (65)
ROK 2007
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Fot. J. Budz

Numer Gazety współfinansowany ze środków
Programu Leader+
Szerzej o Programie Leader+ piszemy wewnątrz numeru
Dzień Polowaca
wJurgowie
Józef Górka
prezentuje I nagrodę
w konkursie dla najlepszego
polowaca, szczegóły na str. 34
O Polakach zamieszkałych na Węgrzech i naszych wspólnych kontaktach
czytaj na stronie 8
O jubileuszu OSP Kacwin na stronie 10, fot. Piotr Krygowski
Fot. J. Budz