background image
5
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
Szkolny Klub Sportowy „Halny” brał udział w roz-
grywkach o Puchar Bałtyku w Elblągu. Drużyna z Łapsz
zajęła tam wysokie, bo III miejsce w kategorii dziewcząt
młodziczek. Zawodniczki wyjechały z Nowego Targu
w czwartek 14 czerwca w składzie: Wiola Rzepiszczak, Pau-
lina Dębska, Emilia Kowalczyk, Agnieszka Timek, Agata
Tymek, Paulina Stanek, Iwona Strączek, Aneta Szaflarska,
Michalina Pirchała, Katarzyna Kłak, Marta Sowa, Ola Ko-
walczyk, Magda Pirchała, Anna Kowalczyk oraz trener pan
Arkadiusz Pysz, prezes klubu pan Mariusz Wojtas i opie-
kun grupy pani Jadwiga Dębska. Po porannej przesiadce
w Malborku dziewczyny dojechały do Elbląga. W Szko-
le Podstawowej numer 12 nasze zawodniczki spały przez
dwa dni. Pierwszego dnia turnieju nasza drużyna pokona-
ła Warszawę Zielonkę cztery do zera. Później dziewczyny
wygrały z Kowalami Pańskimi dwa do zera, chociaż na-
sza drużyna strzeliła trzy bramki, ale sędzia jednej z nich
nie uznał. Ten dzień zakończył się jeszcze jednym zwy-
cięstwem, tym razem z Godkowem trzy do zera. Halny
wyszedł ze swojej grupy na pierwszym miejscu.
Następnego dnia dziewczyny grały mecz z Noletem
z Żabiego Rogu, który niestety przegrały jeden do zera.
Po wielu wylanych łzach zebrały się w sobie i zagrały
drugi mecz, z Trzebiatowem, który zakończył się remi-
sem. Podczas meczy doszło do drobnych urazów zawod-
niczek Halnego, ze względu na trudne warunki gry (mała
sala itp.), ale wszystkie odebrały brązowe medale i pa-
miątkowe koszulki.
W niedzielę Halny przeniósł się do Gdańska. W schro-
nisku młodzieżowym, gdzie się zatrzymano, dziewczyny
mogły korzystać z niektórych rozrywek (bilard, piłkarzy-
ki, Internet) i kuchni. Każda miała też dyżur w kuchni,
czego dopilnowała pani Jadwiga Dębska. Jednym z cie-
kawszych zajęć drużyny były wieczorne narady. Na ta-
kiej rozmowie upływały im dwie godziny, a dziewczyny
wcale się nie nudziły. W poniedziałek drużyna spędziła
popołudnie na plaży w Gdańsku. Później kolacja i czas
wolny w schronisku. Pod wieczór dziewczyny musiały
się spakować, gdyż we wtorek zaplanowany był wyjazd.
Poniedziałkową noc chyba wszyscy dobrze zapamiętali,
gdyż była to „zielona noc”. Wszyscy, razem z trenerem
pokryci byli pastą.
Następnego dnia „Halny” spacerował po Gdańsku.
Po zakupach wysłano kartki do domów ze szczególnymi
pozdrowieniami. O 19:25 drużyna wsiadła do pociągu.
W czasie tych trzynastu godzin jazdy odbyła się dwu-
godzinna narada dla klasy szóstej. Po wspólnej kolacji
większość poszła spać. Rankiem o 9:55 „Halny” był już
w Nowym Targu. Z pamiątkowymi brązowymi medala-
mi dziewczyny rozeszły się do swoich domów.
Emilia Kowalczyk, uczeń kl.VI SP Łapsze Niżne
W dniach od 18 do 20 maja 2007 roku w Niedzicy
odbyły się finałowe rozgrywki Mistrzostw Polski w uni-
hokeju kategorii młodziczki. W zawodach brały udział
drużyny z: Płociczna, Trzebiatowa, Warszawy, Trzebini,
Ludźmierza i Łapsz Niżnych. Jedyną drużyną, która nie
przegrała żadnego meczu był UKS Halny z Łapsz Niż-
nych, który został Mistrzem Polski.
PUCHAR BAŁTYKU
Dziewczęta z Łapsz
Mistrzem Polski
Na drugim miejscu stanęła Warszawa, na trzecim Pło-
ciczno, na czwartym Warszawa, na piątym Trzebiatów,
a na szóstym Ludźmierz.
Oto skład mistrzowskiej drużyny: Wioletta Rzepisz-
czak, Paulina Dębska, Emilia Kowalczyk, Agata Tymek,
Agnieszka Timek, Katarzyna Kłak, Paulina Stanek, Iwona
Strączek, Aneta Szaflarska, Marta Sowa, Aleksandra Ko-
walczyk, Magdalena Pirchała i Michalina Pirchała. Kró-
lem Strzelców tych Mistrzostw została Agnieszka Timek,
a najlepszym prawym obrońcą Paulina Dębska. Należy
dodać, że są to ostatnie Mistrzostwa Polski w kategorii
młodziczek. Od teraz rozgrywki w tej kategorii będą koń-
czyć się na etapie wojewódzkim.
ek