background image
Nr 3 (64)
ROK 2007
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Numer Gazety współfinansowany ze środków
Programu Leader+
Szerzej o Programie Leader+ piszemy wewnątrz numeru
Wakacyjne wêdrówki
Czarna Góra, kapliczka na grapie z widokiem na dolinę Białki
Czytelników gazety „Na Spiszu” z satys-
fakcją informujemy, że w Dursztynie dzieje się
ostatnio bardzo wiele. O osiągnięciach młodzie-
ży z Dursztyna informujemy na stronie 13.
Co nowego
w Dursztynie?
Ilona Sołtys i Karolina Bizub - laureatki
ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
„POLSKA WIEŚ w oczach młodych”,
fot. W. Nalewajski
Polski Spisz, którego wizytówką jest zamek w Niedzicy zasko-
czy turystów szeregiem atrakcji i niespodzianek. O niektórych z nich,
o ludziach tu żyjących i ich osiągnięciach przeczytacie na stronach
naszej gazety. Znajdziecie też ciekawostki związane z historią góra-
li spiskich.
Przysięga Podhalańczyków
Na temat Święta Podhalańczyków
piszemy na str. 8
fot. Mar
ek Zaniewski
Dziewczęta z Łapsz
Mistrzem Polski
Czytaj na str. 5
fot. Jan Budz


Na temat Święta Podhalańczyków
piszemy na str. 8