background image
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
4
Wielkie świętowanie 50 - rocznicy obecności OO.
Pijarów w Łapszach Niżnych miało miejsce 10 czerwca
w ogrodach plebani parafii św. Kwiryna w Łapszach Niż-
nych. Proboszcz tutejszej parafii Mariusz Skotnicki i ze-
spół rockowy „Sztab” przygotowali dla przybyłych wie-
le niespodzianek i atrakcji.
Festyny łapszańskie
Z okazji 50 lat obecności OO. Pijarów w Łapszach Niżnych
Żeby zadowolić wszystkich firma cateringowa „Dra-
gon” z Czarnego Dunajca oferowała co nieco do zjedzenia
i do picia, od waty cukrowej po pieczone kiełbaski. Dono-
śny głos prowadzącego imprezę p. Kapołki, na co dzień
znanego listonosza, zachęcał do korzystania z wszelakich
uciech festynu. I jak to zwykle bywa kiedy solidarność
lokalna czyni życie milszym organizatorzy szczególnie
są wdzięczni sponsorom festynu, którymi byli: „PH An-
kar” Renata i Grzegorz Kuruc, Anna i Mieczysław Ryn-
kiewicz, Urząd Gminy Łapsze Niżne, Delikatesy „ABC”
Władysław Nowak, Firma Kosmetyczna „Oriflame” Be-
ata Kowalczyk , „Pinea” Marek Kowalczyk, Instalacje
Elektryczne Józef Sołtys.
I tak najmniejsi mogli za darmo skorzystać z prze-
jażdżki na sympatycznym kucyku, bardziej odważni i sil-
ni mogli spróbować swoich sił w ujarzmianiu małego go-
karta . Lubiący zaś słuchać i dobrze się bawić przed sce-
ną mieli okazję zobaczyć występy: zespołu dziecięcego
„Mali Spiszacy” ze Szkoły Podstawowej w Łapszach Niż-
nych, zespołu dziewczęcego „Gimstar” z łapszańskiego
gimnazjum czy posłuchać miłych dla ucha dźwięków or-
kiestry dętej również z Łapsz Niżnych. Były tez i kon-
kursy dla lubiących rysować czy śpiewać. Zaciekawienie
wielkie wzbudziła postać iluzjonisty potrafiącego wycza-
rować coś z niczego, a wielu z dzieci mogło odkryć swe
moce czarodziejskie.
I choć jeszcze przed rozpoczęciem nad Łapsza-
mi przeszła wielka burza to festyn jaki po niej się rozpo-
czął można z całą pewnością nazwać wielkim i godnym
uczczenia tak wyjątkowego święta.
bk
... szkolny festyn
Jak co roku po zakończeniu szkolnej edukacji na obsza-
rze szkoły podstawowej zorganizowany został szkolny festyn.
W niedzielę 24 czerwca kilkuset mieszkańców łapsz (dzie-
ci, młodzież i dorośli) uczestniczyło w pokazach, konkursach
i zabawach oraz sportowych rozgrywkach, które miały miej-
sce na placach i boiskach sportowych szkoły. I jak co roku do-
chód z festynu i od sponsorów ma być przeznaczony na dofi-
nansowanie 5-dniowej wycieczki we wrześniu br. dla VI klasy
naszej szkoły, zwycięzców konkursu regionalnego im. bł. ks.
Józefa Stanka oraz innych zainteresowanych osób.
Na dofinansowanie wycieczki śladami bł. ks. Józe-
fa Stanka dołożyli się też sponsorzy: „PH Ankar” Renata
i Grzegorz Kuruc, Anna i Mieczysław Rynkiewicz, Delikate-
sy „ABC” Władysław Nowak, „Pinea” Marek Kowalczyk,
Jan Kowalczyk.