background image
Nr 2 (63)
ROK 2007
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •

Wszyscy Polacy pamiętali o 2 rocznicy śmierci Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. W kościołach odbyły się nabożeństwa,
w szkołach apele. Towarzyszyły im modlitwa i zaduma,
szerzej na ten temat wewnątrz numeru.
Numer Gazety współfinansowany ze środków
Programu Leader+
Szerzej o Programie Leader+ piszemy wewnątrz numeru
W hołdzie Ojcu Świętemu
Wielkanoc z bazickami i świynceliną