background image
W numerze m.in.: Obrzędy i zwyczaje świąteczne • Prezentacja wsi Nowa Biała • Osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Niedzicy •
• Wyniki konkursu Betlejymek 2006 • Gminne władze samorządowe po wyborach • Prognoza pogody na 2007 •
• 15-lecie zespołu „Czardasz” z Niedzicy • Aktualności społeczne i turystyczne •
Nr 1 (62)
ROK 2007
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
SESJA NA ZAMKU
ŚWIĘTA ELŻBIETA WĘGIERSKA
PATRONKĄ SP W TRYBSZU
HEJ W TYF KRYMPACHAF DOBRZE...
O zespole regionalnym z Krempach, str. 37
Górale spiscy i orawscy przez dłu-
gi czas żyli w granicach sąsiedniego
Królestwa Węgier. Po rozpadzie mo-
narchii austro-węgierskiej powstały
nowe państwa, a wśród nich Polska
i Czechosłowacja. O przynależności
polskich górali do rywalizujących ze
sobą państw miał rozstrzygnąć plebi-
scyt. Ciąg dalszy na str. 3
Spiska zima
Widok na Tatry z przełęczy nad Łapszanką, Fot. J. Kowalczyk

Relacja z uroczystości, str. 5
75-lecie powstania
Związku Górali Spisza i Orawy