background image
Zwolennicy mo-
narchii w Polsce 17
września 2006 roku
na spiskim zamku w
Starej Lubowli za-
wiązali Konfedera-
cję Spiską. Zamek
i data wybrane zo-
stały nie przypad-
kowo. O idei kon-
federacji, historycz-
nym miejscu i chwi-
li mówił Adam Józef
Orzechowski, który
wsławił się rekon-
strukcją insygniów
koronnych, w tym
legendarnej korony Bolesława Chrobrego, zwanej „Co-
rona Privilegiata”.
Ciąg dalszy na str. 9
W numerze m.in.: 75 rocznica powstania Związku Górali Spisza i Orawy • Jesienne obrzędy i zwyczaje •
• Prezentacja wsi Niedzica-Zamek • Osiągnięcia Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzepiskach •
• Wyniki konkursu „Wiedzy o Spiszu” • Aktualności społeczne i turystyczne •
Nr 4 (61)
ROK 2006
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OLSKIEGO
S
PISZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Niedziela 2 lipca była dla kacwinian dniem szczególnym
nie tylko dlatego, że to dzień odpoczynku po trudach ty-
godnia. Uroczysty charakter nadało jej przybycie z dusz-
pasterską wizytą Kardynała Stanisława Dziwisza.
Ciąg dalszy na str. 2
KTO OBEJMIE TRON POLSKI?
Wakacyjne wspomnienia
Wizytacje biskupów na Spiszu
Kardynał Dziwisz w Kacwinie
„Trybskie dzieci” odniosły sukces
W gazecie relacja z XI „Śpiskiej Watry” oraz innych im-
prez turystycznych i folklorystycznych z naszego regionu
Zespół „Trybskie dzieci” był rewelacją Międzynarodowe-
go Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu, c.d. str 16


Fot. J. Budz
Fot. J. Budz
Numer współfinansowany
ze środków projektu:
PILOTAŻOWY PROGRAM
LEADER+ SCHEMAT II