background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
9
13 maja 2012 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury w Niedzicy, odbył
się koncert ewangelizacyjny „Uwiel-
bienie Mistrza w rytmie reggae’, na
którym wraz ze swoją córką wystąpił,
lider zespołu Maleo Reggae Rockers,
Darek „Maleo” Malejonek. W czasie
koncertu muzyk opowiedział też swo-
je świadectwo nawrócenia i osobistego
Wzdłuż dróżki wokół murów
ogrodzenia kościoła, sprzedawcy od-
pustowi rozłożyli kramy z wszelkiego
rodzaju słodyczami, zabawkami, pu-
kawkami, plastykowymi pistoletami,
karabinami z lunetami, wozami bojo-
wymi, przeróżnymi broszkami, spin-
kami, gumkami do włosów, branso-
letkami i tym podobnymi cudami tego
świata. Ale najgroźniejszymi dla dzieci
a nawet dorosłych są petardy i inne
środki wybuchowe. Jeszcze przed mszą
św. wokół kościoła rozlega się huk wy-
buchów powodujący kulenie i chowa-
nie się psów we wszystkich możliwych
ukryciach. Strzelanina nieraz trwa do
późnej nocy. Tym razem na odpuście
w tym roku stało się tak samo.
ODPUST w ŁAPSZANCE
Wewnątrz pięknie odnowione-
go kościoła panował szczególny na-
strój, bowiem w tym dniu prodzie-
kan, ksiądz proboszcz parafii Łapsze
Wyżne – Czesław Hałgas oraz wierni
z filii Łapszanka, uroczyście gratulo-
wali Jubilatowi jubileuszu ćwierćwie-
cza posługi kapłańskiej w parafiach
prowadzonych przez księży z zakonu
Saletynów.
Piękny bukiet kwiatów księdzu
Mariuszowi wręczyli i złożyli życzenia
oraz podziękowania: Stanisława Soł-
tys i Franciszek Swoczyk, sołtys wsi
Łapszanka.
Franciszek PAYERHIN
Ewangelizacyjny koncert
spotkania z żywym Jezusem.
Koncert to także dobra okazja do
promocji i zachęcenie młodych ludzi do
udziału w Międzynarodowym Saletyń-
skim Spotkaniu Młodych w Dębow-
cu k. Jasła, które odbędzie się w tym
roku już po raz dwudziesty piąty. Go-
śćmi specjalnymi wieczoru byli ks. Ma-
ciej Kucharzyk MS i ks. Piotr Szweda
MS – organizatorzy MSSM. Mło-
dym ze spiskich parafii wakacyjny ty-
dzień w Dębowcu, jest już dobrze zna-
ny, ponieważ od 5 lat zarówno z parafii
Łapsze Wyżne, jak i parafii Niedzica,
są organizowane kilkunastoosobowe
grupy, które u boku Maryi chcą wspól-
nie odkrywać sens swojego życia i do-
tykać Miłości. Bawiąc się przy rytmach
dobrej muzyki, słuchając ciekawych
konferencji i spotykając się z drugim
człowiekiem. Termin tegorocznego
spotkania to 9 -14 lipca. Hasło: Życie
na celowniku! Jeśli ktoś jeszcze byłby
zainteresowany, zapisy są prowadzone
w wyżej wymienionych parafiach.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam przy
organizacji koncertu. Dziękujemy za-
równo za wsparcie finansowe, jak i du-
chowe. Dziękujemy tez wszystkim za
wspaniały czas razem spędzony, radość,
spontaniczność i wspólne uwielbienie
naszego Mistrza!
Red.
Pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, w kościele
filialnym w Łapszance, 15. VI. 2012 roku odbył się odpust po-
łączony z uroczystością obchodów 25.Lecia kapłaństwa księ-
dza Mariusza Czachora.
Fakty
Na Spiszu