background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
8
Ta niewielka góra tuż za łapszańską
świątynią zmieniła się bardzo w ciągu
tych paru lat, na pewno wypiękniała,
jest też coraz bardziej wydeptana sto-
pami pątników, skupia się na niej wiele
wydarzeń z życia okolicznej społeczno-
ści. Największe to, że od tych kilku lat,
co miesiąc w każdą pierwszą niedzie-
lę miesiąca o godzinie dziewiętnastej
gromadzą się wierni na drodze Krzy-
żowej i tak dzieje się latem, jesienią,
zimą i wiosną, chyba że pogoda np.
ulewa czy śnieżyca zupełnie nie pozwa-
lają wyjść z domu. Co miesiąc ze szczy-
tu góry raz kwitnącej, raz otulonej je-
sienną szarugą czy zasypanej śniegiem,
zanoszone są modlitwy za zmarłych, za
żywych, za wszystkich potrzebujących
modlitwy. Co roku też od czterech lat
na łapszańskiej Kalwarii odbywa się
Misterium Wielkiego Piątku. Kal-
waria Spiska wpisała się już w charak-
ter Łapsz Niżnych i okolicy, z daleka
widoczny krzyż, polanka Matki Bożej
witają przybyłych. Wzgórze wciąż żyje,
krzyż czuwa nad mieszkańcami Spi-
sza, na zboczach góry pasą się baranki
z proboszczowego stadka, zmieniają się
pory roku, a krzyż trwa na górze.
Przy wejściu na drogę krzyżową
czeka sam Chrystus abyś pomógł mu
wejść na szczyt Kalwarii. Czeka na
Nas. Czeka na Ciebie. Nie tylko raz
w miesiącu. Czeka tam zawsze.
Pielgrzym
5 lat Kalwarii Spiskiej w Łapszach Niżnych
2 czerwca minęło pięć lat odkąd pielgrzymi z Łapsz Niżnych i okolic mogą modlić się przy sta-
cjach Drogi Krzyżowej na Kalwarii Spiskiej. 10 czerwca w dzień bardziej deszczowy niż słoneczny
na polanie Matki Bożej odbyła się specjalna uroczysta msza święta, którą odprawił Ks. Proboszcz
Mariusz Skotnicki.
Fakty
Na Spiszu