background image
Śpisko Watra –
XIII Przegląd
Zespołów
Folklorystycznych
„Śpisko Watra”, jako prze-
gląd zespołów folklorystycz-
nych, znalazła już sobie stałe
miejsce w kalendarzu letnich
imprez na mapie Spisza i Pod-
hala. Przedsięwzięciu patronują
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy w Łapszach Niżnych
oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Łapszach Niżnych z/s w Nie-
dzicy.
Tatry Bielskie z Jurgowa,
widok na Murań
czytaj na str. 7
Nr 2 (67)
ROK 2008
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Polski Spisz to północno-zachodni skrawek historycznego Spisza o powierzchni 195,5 km². Teren tej części Spisza
położony jest między Tatrami i Pieninami z nachyleniem w stronę Podhala i podpięty do niego nitką górskich rzek: Białki
i Dunajca. Najwyższym szczytem Polskiego Spisza jest Kuroszowski Wierch (1040 m n.p.m.) wchodzący w skład Pogórza
Spisko – Gubałowskiego (zaliczanego czasem jako odgałęzienie Magury Spiskiej).
cd. na str. 4
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Atrakcje turystyczne Polskiego Spisza
Spisz podhalański
Tańczą i spiewają „Trybskie Dzieci”, więcej o „Śpiskiej Watrze” w Niedzicy piszemy na str. 26
Numer Gazety współfinansowany ze środków
Programu Leader+
Szerzej o Programie Leader+ piszemy wewnątrz numeru