::   Polski Spisz - Gmina Łapsze Niżne   ::

[ Kacwin : Niedzica : Łapsze Niżne : Łapsze Wyżne : Łapszanka : Trybsz : Frydman ]

Spisz - Gmina Łapsze Niżne


Spisz lub po słowacku Spiś, to przepiękna kraina położona na terytorium Słowacji i Polski. W roku 1108 przeszedł on na własność króla Węgier - razem z posągiem córki Bolesława Krzywoustego. Trzy wieki pozostawał we własności węgierskich możnowładców. Oni to zbudowali najbardziej dziś znaną budowlę Spisza tj. niedzicki zamek. Większość wsi Polskiego Spisza sięga swą historią XIII wieku. Można tu spotkać stare, piękne kościoły, typową dla tego regionu szeregową zabudowę i niezwykłą gościnność mieszkańców. Polski Spisz to nieodkryty jeszcze turystycznie region. Można tam odnaleść wiele urokliwych zakątków położonych malowniczo zdala od zgiełku i tłoku.

Powierzchnia Polskiego Spisza wynosi ok. 195 km2. Obejmuje on swym zasięgiem wsie:

 • Łapsze Niżne
 • Łapsze Wyżne
 • Łapszanka
 • Niedzica
 • Kacwin
 • Falsztyn
 • Frydman
 • Trybsz
 • Nowa Biała
 • Krempachy
 • Dyrsztyn
 • Jurgów
 • Czarna Góra
 • Rzepiska

Gmina Łapsze Niżne położona jest w całości na obszarze Spisza - krainy odrębnej od sąsiednich językiem, zwyczajami, stylem architektonicznym, odrębnej historią, tradycją, i kulturą. Południowa granica gminy jest zarazem granicą polsko-słowacką, północno-wschodnia to wody Jeziora Czorsztyńskiego, od zachodu zaś granica biegnie na Białce.

W skład gminy wchodzą:

Ogółem gmina zajmuje obszar 124,79 km2, a zamieszkuje ją 8,3 tys. osób. Należy więc do rzadziej zaludnionych gmin powiatu nowotarskiego, co w dużej mierze wynika z faktu iż 35% powierzchni gminy zajmują lasy. Większa jej część - 53,7% to użytki rolne.

Gmina Łapsze jest gminą rolniczą, z szybko rozwijająca sie turystyką. Baza noclegowa, żywieniowa, i wszelkie usługi turystyczne, rozwijają się dynamicznie od czasu oddania do użytku - w 1997 roku - Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne.

W granicach gminy mieszczą się rezerwaty: "Zielona Skałka" w Falsztynie, "Niebieska Dolina" w Łapszach Niżnych, i na obrzeżach Trybsza "Przełom Białki".

Wyznaczone są szlaki piesze, trasy rowerowe i dla jazdy konnej. Istnieją dobre połączenia w kierunku Nowego Targu (Krakowa), Szczawnicy, Zakopanego. Bardzo duże znaczenie ma przygraniczne położenie. Przez całodobowe przejście graniczne w Niedzicy można się wybrać zimą na narty, latem na kąpieliska termalne, zwiedzić Słowację - zwłaszcza pozostałą część Spisza, leżącego w granicach Słowacji. Przez przejście MRG oraz turystyczne w Kacwinie można się wybrać na dłuższe i krótsze trasy turystyczne na Zamagurze.

Atutem gminy jest kultowany folklor Spiski: przez zespoły "Czardacz", "Dunajec", i "Weselica" z Niedzicy; "Spiszacy" i "Mali Spiszacy" z Łapsz Niżnych; "Kacwinianie" z Kacwina; i "Frydmanianie" z Frydmana. Działają tu trzy orkiestry dęte: Frydman, Łapsze Niżne i Łapsze Wyżne. Odbywają się coroczne imprezy: "Spiskie Zwyki", "Spiska Watra", degustacja potraw regionalnych, koncerty orkiestr dętych.

Turyści w gminie są mile widziani...