background image
1
„Na Spiszu” nr 2 (52) 2004 r.
Nr 2 (52) ROK 2004 ISSN 1234-2262
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OLSKIEGO
S
PISZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
W niedzielę 14 marca 2004 roku w Niedzicy odbył
się VI Walny Zjazd Związku Polskiego Spisza. Zebranie
zaszczycili swoją obecnością: Antoni Kapołka - Wójt
Gminy Łapsze Niżne, Jan Hamerski - prezes Związku
Podhalan, zarazem Starosta Nowotarski, Edward Tybor
- przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego, Wende-
lin Haber - przewodniczący Rady Euroregionu „Tatry”,
Magdalena Kostrzewa-Smreczak prezes Towarzystwa
Przyjaciół Orawy, Ewa Jaworowska - Mazur, dyrektor
Zespołu Zamkowego w Niedzicy, Stanisław Michalczuk
ze Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Maciej Turkiewicz
z Krakowa.
ciąg dalszy na str. 21
VI Walny Zjazd Zwi¹zku
Polskiego Spisza
13 czerwca 2004 roku w parafii Trybsz miała miej-
sce niecodzienna uroczystość. Oprócz przypadającego
na ten dzień odpustu parafialnego ku czci św. Antoniego,
ks. Arcybiskup Józef Wesołowski, nuncjusz papieski
w Kazachstanie, dokonał aktu konsekracji świątyni i po-
święcenia odnowionej polichromii, na nowo złoconych
ołtarzy, nowego sztandaru.
ciąg dalszy na str. 26
100 lat kościo³a w Trybszu
Dzieje kościo³a św. El¿biety Wêgierskiej w Trybszu
W niedzielę 20 czerwca br. dzieci i młodzież
Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Stanka wraz z
rodzicami nauczycielami, goścmi zaproszonymi i licznie
przybyłymi mieszkańcami Spisza uroczyście obchodzili
5-lecie beatyfikacji Patrona Szkoły.
Nietypowy charakter uroczystości widoczny był
szczególnie w góralskiej oprawie Mszy świętej: były śpie-
wy, czytania, psalmy i modlitwy wiernych po spisku.
Fotoreportaż na stronie 2
Fot. St. Budzyñski
O³tarz w trybskim kościele, fot. J. Kowalczyk
Msza śpiska w Łapszach
Fot. Mariusz Wojtas